Privacy verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Sweet Lake skin Care kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Sweet Lake Skin Care, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Sweet Lake skin Care verstrekt. Sweet Lake skin Care kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Sweet Lake Skin Care
vd Maasstraat 54
06 16736834
skincare@schoonheidsspecialist-zoetermeer.nl
NL78INGB0701491752
000033621918

WAAROM SWEET LAKE SKIN CARE GEGEVENS NODIG HEEFT
Sweet Lake Skin Care verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Voor het sturen van proeven van opdrachten en facturen, en indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden u te kunnen mailen. Daarnaast kan Sweet Lake Skin Care uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG SWEET LAKE SKIN CARE GEGEVENS BEWAART
Sweet Lake Skin Care bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan wettelijk is verplicht bewaard of indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Sweet Lake Skin Care verstrekt uw persoonsgegevens aan niemand dan alleen aan de accountant en eventuele Gemeentelijke- of Overheidsinstanties die daarom vragen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Sweet Lake Skin Care worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Sweet Lake Skin Care gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Sweet Lake Skin Care maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Sweet Lake Skin Care bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hieraan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Sweet Lake Skin Care te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Sweet Lake Skin Care heeft hier geen invloed op.
Picapoint.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via Sweet Lake Skin Care verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar skincare@schoonheidsspecialist-zoetermeer.nl. Sweet Lake skin Care zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Sweet Lake Skin Care neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Sweet Lake Skin Care maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Sweet Lake Skin Care verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Sweet Lake Skin Care op skincare@schoonheidsspecialist-zoetermeer.nl via www.schoonheidsspecialist-zoetermeer.nl is een website van Sweet Lake Skin Care.
Sweet Lake skin Care is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: v.d. Maasstraat 54, 2722BK Zoetermeer